Sakrament pokuty

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest ok 20 minut przed każdą Mszą świętą.

 

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY:

1. rachunek sumienia

2. żal za grzechy

3. mocne postanowienie poprawy

4. szczera spowiedź

5. zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

JAK SIĘ SPOWIADAĆ:

- W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

     - w tym miejscu można powiedzieć kilka  słów o sobie, np. mam lat..., jestem panną, kawalerem,  wdową, emerytem, studentem, nauczycielem, lekarzem itp. przystepuje do spowiedzi (I lub II) przedślubnej.

  Ostatnio u spowiedzi byłem [byłam] - podać kiedy

  Pokutę nadaną odprawiłem [odprawiłam]

     - jeśli się nie odprawiło pokuty należy powiedzieć dlaczego

 Na ostatniej spowiedzi niczego nie zataiłem [zataiłam]

     - lub podać, co się zataiło lub zapomniało powiedzieć

Od ostatniej spowiedzi popełniłem [popełniłam] następujące grzechy

     - w tym miejscu należy wyznać swoje grzechy. Najlepiej rozpocząć spowiedź od     grzechów cięższych, podając ich ilość iokoliczności popełnienia

  Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję, a ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie

     - spowiednik udziela nauki, nadaje pokutę oraz udziela rozgrzeszenia.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: