INTENCJE MSZALNE

Niedziela,  17.10.2021                    XXIX Niedziela Zwykła
J 7.30 Za ++ Czesławę, Stanisława Grześkowiaków, Gertrudę, Jana Matysików, Andrzeja, Agatę, Krzysztofa Horowskich, ++ z rodz. Wyrwów, Maniów i Grześkowiaków
J 9.30 1. Za ++ Karola, Wandę Buczkowskich, Waldemara, Bronisławę, Antoniego Wolników, Marię, Stefanię Matysiaków i ++ krewnych

2. Za ++ Barbarę Głuszczuk w 4 r. śm., Janinę, Leona Głuszczuk, Józefę, Floriana Wyrwów i ++ z rodziny

3. Za + Marię Łabęcką  w 30 dzień po śmierci

J 11.00 1. Za + Zofię Ptak w 1 r. śm.

2. Za ++ Jadwigę, Aleksandra Tomysów, Gertrudę, Jana Szydłowskich i Jerzego Kin

W 17.00 Za ++ Marię Tomiak w 1 r. śm., męża Jana, dzieci Bogdana, Józefa, Stanisławę oraz ++ krewnych

 

Poniedziałek,  18.10.2021
J 7.15 Za Parafian
W 18.00 1. Za ++ Marię, Stanisława Barczewskich, Stanisławę, Mariana Kleszczów i wszystkich ++ krewnych

2. Za ++ Gertrudę, Józefa, Ryszarda Żoków, Gertrudę, Aleksego Adamczaków, Kazimierza Pawliczaka, Bronisława Przymuszałę oraz ++ z rodz. Wacke

3. Za + Wacława Wapniarza – int. od córki z rodziną

 

Wtorek,  19.10.2021
J 7.15 W int. mieszk. z ulicy Cmentarnej z podzięk. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze błogosł. dla rodzin
W 18.00 1. Za ++ Tadeusza Baranka w 1 r. śm. oraz Pelagię i Tadeusza Małych

2. Za + Henryka Poniedziałka – int. od emerytów

3. Za ++ Zofię Ptak w 1 r. śm. i męża Floriana

 

Środa,   20.10.2021
J 7.15 Za ++ Irenę, Wiktora, Teresę, Bogdana Różczków i ++ z rodziny
W 18.00 1. Do Serca PJ i MB Pociesz. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośba o Boże błog. dla całej rodziny

2. Za + Teresę oraz ++ z rodz. Szukałów i Ptaków oraz krewnych i znajomych

3. Za ++ Edmunda Miśko, Pelagię, Annę, Jana, Władysława, Mariana, Agnieszkę, Piotra Jankowiaków, Michała, Katarzynę Adamczak oraz ++ z rodz. Miśko i Rokita

 

Czwartek,  21.10.2021
J 7.15 O powrót do zdrowia dla Teresy
W 18.00 1. Za + Urszulę Paździor

2. Za ++ Janinę, Mariana Antkowiaków, Ludwika, Mariannę, Franciszka, Wiktorię, Ignacego, Józefa Ceglarków, Kazimierza Miśko, Ireneusza Gracza, Czesława Głuszaka i ++ krewnych

 

Piątek,  22.10.2021
J 7.15 Dziękczynno-błagalna dla Teresy o łaski i dary Ducha Św.
W 18.00 1. Za ++ Leokadię Fryśną w r. śm., Wiktora, Pelagię, Stanisława Fryśnych, Elżbietę, Piotra Szczecińskich, s. Gregorię Błoszyk i ++ krewnych

2. Za ++Jana, Antoniego Wawrzynowiczów, Czesławę, Edwarda Palmów, Patryka Grzyla, Grzegorza Wawrzynowicza, Daniela Kliksa, Annę, Jana Hoffmannów, Konstancję, Jakuba Krawczyków, wszystkich ++ krewnych i za dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

Sobota,  23.10.20213
J 7.15 Za + Anielę Ratajczak
J 18.00 1. Za ++ Kazimierza Jakuboszczaka

2. Za ++ Floriana Adam, żonę Marię, Czesławę, Franciszka, Kazimierza Tadeusza Wajs, Helenę i Antoniego Sarbak

 

Niedziela,  24.10.2021                     XXX Niedziela Zwykła
J 7.30 Za ++ Tadeusza Weissa, Łucję, Wiktora Nowickich, Edwarda Fricze i ++ krewnych
J 9.30 1. Za ++ Jana, Anielę Śmiałków i ++ z rodz. Żok i Weiss

2. Za ++ Pawła, Marię, Stanisława Kaczmarków, Mariannę, Władysława, Joannę, Floriana Śmiałków, Barbarę, Kazimierza Kokocińskich

J 11.00 1. Za ++ Alicję, Beatę Janik, Franciszka, Czesławę, Stanisława, Marię Lorenzów

2. Za ++męża Józefa w r. śm., Stanisławę, Antoniego Antkowiaków, Łucję, Martę, Feliksa, Zygmunta Szmyt i ++ krewnych

W 17.00 Za + Kazimierza Przybyłę, i ++ z rodziny