Od wielu lat w Jażyńcu działa grupa oazowa dzieci, która od września 2007 r. przekształciła się nieoficjalnie w Eucharystyczny Ruch Młodych. Jest to próba kontynuacji Krucjaty Eucharystycznej istniejącej przy parafii przed II wojną światową. Grupa liczy ok. 20 dzieci w wieku szkoły podstawowej i przedszkolnym. Cotygodniowe spotkania formacyjne połączone z zabawą mają na celu pomagać dzieciom w stawianiu ich małych kroków na drodze wiary i w miarę możliwości angażować w życie parafialne.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież z Jażyńca do przyłączenia się do naszej grupy. Spotkania odbywają się co piątek o godzinie 17:00 w Sali Wiejskiej w Jażyńcu.