Z książki Obra zarys dziejów możemy wnioskować, że prawdopodobnie Żywy Różaniec założył w naszej parafii ks. Jan Niszkiewicz, proboszcz obrzański w latach 1864 – 1880. Natomiast ksiądz Stanisław Ratajczak był proboszczem od 1913 do 1927, w tym czasie przywraca do życia Bractwo Różańcowe i rozszerza je na poszczególne stany (żeński, męski, ojców, matek). Taki podział przetrwał do 2002 roku. Od 2003, kiedy to papież Jan Paweł II dodał Tajemnice Światła, podzielono grupę Żywego Różańca na dwa stany kobiet i mężczyzn.

Z historii Żywego Różańca w Obrze

Nadzelatorzy – kobiety

1. Łojek Anna (1936 – 1965)

2. Przybyła Helena (1965 – 1974)

3. Palm Czesława (1974 -2004)

4. Miśko Elżbieta (od 2004)

Zastępczynią od 1974 roku jest Hoffman Stanisława.

Nadzelatorzy – mężczyźni

1. Domagalski Stanisłwa ( xx – 1963)

2. Żok Jan (1963 – 1973)

3. Barczewski Michał (1973 – 1980)

4. Dzioch Czesław (1980 – 2004)

5. Miśko Kazimierz (od 2004)

Stan liczebny na dzień dzisiejszy:

Mężczyźni – 511 osób

Kobiety – 713 osób

Razem – 1224 osoby