Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej jak najszybciej aby zarezerwować ternim i godzinę ślubu.

Po wstępnym spisaniu danych osobistych i kontaktowych czekają na telefon z parafii aby umówic się na spisanie potokołu przedślubnego. Może to być cztery, pięć a nawet czasami sześć miesięcy przed ślubem.

Przynoszą ze sobą:

– dowody osobiste

– metryki chrztu z aktualną datą (sześć miesięcy ważny) i z adnotacją o bierzmowaniu

– świadectwa szkolne z wpisem oceny z nauki religii z ostatniej klasy nauki szkolnej.

W trakcie przygotowań narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim oraz do spotkań w Poradni Rodzinnej

Narzeczeni muszą udać się do USC, właściwego ze względu na zamieszkanie jednej ze stron, w celu dokonania formalności wynikających z prawa świeckiego. USC wyda narzeczonym zaświadczenie (3 egz.) o tym, że mają oni prawo zawrzeć małżeńtwo wg prawa polskiego (zaświadcznie jest ważne 6 miesiące od daty wydania), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.