Grupa ta powstała przed trzema laty (2006 r.) z inicjatywy ojca proboszcza Lucjana Osieckiego OMI. Skupia ona 7 osób. Poprzez czytanie słowa Bożego i śpiewanie Psalmów responsoryjnych na Mszach Świętych sprzyja angażowaniu się osobom świeckim w życie liturgiczne naszej parafii. Jeśli pragniesz przyłączyć się do nas, to gorąco zapraszamy!