Zespół „Sursum Corda” powstał w 1991r., kiedy fr. Marek Adamczuk wysunął pro – pozycję wspólnego śpiewu. Na początku zespół liczył 8 osób. Opiekunem został fr. Daniel Dziewit. Zespół spotykał się dwa razy w tygodniu, by wspólnie modlić się i śpiewem wielbić Boga. Ubogacał również Eucharystię w kościele Św. Jakuba, przygotowując ją dwa razy w miesiącu. Rok później opiekunem został fr. Jarosław Wachowski – członek „Gitar Niepokalanej”. W roku 1998 zespół na czele z fr. Andrzejem Jastrzębskim nagrał swoją pierwszą płytę i odbył trasę koncertową po okolicznych parafiach i nie tylko. Kolejnym opiekunem zespołu został fr. Bartosz Madejski, który wspierał ówczesny skład grą na gitarze oraz wokalem. Wraz z nadejściem roku 2000 jego funkcję przejął fr. Damian Nurzyński. Po dwóch latach nastąpiła kolejna zmiana – opiekunem zespołu został fr. Zdzisław Kolanek. Obecnie zespół prowadzi fr. Wojciech Stangel. „Sursum Corda” ma na swoim koncie liczne udziały w koncertach piosenki religijnej i inicjatywach kościelnych. Dziś zespół liczy 7 osób, przygotowując liturgię śpiewu na niedzielnych Mszach młodzieżowych.