Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest ok 20 minut przed każdą Mszą świętą.

PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY:

1. rachunek sumienia

2. żal za grzechy

3. mocne postanowienie poprawy

4. szczera spowiedź

5. zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

JAK SIĘ SPOWIADAĆ:

– W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

– w tym miejscu można powiedzieć kilka  słów o sobie, np. mam lat…, jestem panną, kawalerem,  wdową, emerytem, studentem, nauczycielem, lekarzem itp. przystepuje do spowiedzi (I lub II) przedślubnej.

Ostatnio u spowiedzi byłem [byłam] – podać kiedy

Pokutę nadaną odprawiłem [odprawiłam]

– jeśli się nie odprawiło pokuty należy powiedzieć dlaczego

Na ostatniej spowiedzi niczego nie zataiłem [zataiłam]

– lub podać, co się zataiło lub zapomniało powiedzieć

Od ostatniej spowiedzi popełniłem [popełniłam] następujące grzechy

– w tym miejscu należy wyznać swoje grzechy. Najlepiej rozpocząć spowiedź od     grzechów cięższych, podając ich ilość iokoliczności popełnienia

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję, a ciebie ojcze duchowny proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie

– spowiednik udziela nauki, nadaje pokutę oraz udziela rozgrzeszenia.