Istnieje od 2000 roku. Pierwszym opiekunem był fr. Sławomir Jankowski, kolejni to fr. Tomasz Woźny, fr. Krzysztof Tomiak, dk. Dominik Ochlak. Do Scholi należą dziewczyny „od przedszkola do gimnazjum”. Poprzez śpiew na niedzielnej Eucharystii o godzinie 9:30 doskonale realizuje stwierdzenie św. Augustyna „Qui cantat bis orat” – kto śpiewa modli się dwa razy. Na przestrzeni lat do naszej „scholki” parafialnej należało kilkadziesiąt osób. W bieżącym roku Schola liczy 30 scholanek.

W wakacje schola nie śpiewa podczas Mszy św. by nabrać siły na cały kolejny rok szkolny.Informacje o próbach pojawią się we wrześniu.