Po rekolekcjach przygotowujących nas do nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiego, które wygłosił w naszej parafii o. Daniel Biedniak OMI z Poznania, wreszcie nadszedł dzień, w którym powitaliśmy Ikonę Nawiedzenia. Zgromadziliśmy się w świątyni parafialnej, aby procesyjnie wyruszyć w miejsce podjęcia w nasze parafialne progi Matki Bożej. Towarzyszyli nam: bp Zdzisław Fortuniak, prezbiterzy dekanatu wolsztyńskiego, ojcowie, bracia i klerycy wspólnoty seminaryjnej. Licznie zgromadzeni parafianie utworzyli szpaler, aby powitać Królową Polski. Ikona Nawiedzenia została wniesiona do naszej świątyni na barkach strażaków. Słowa powitania skierowali: ojciec proboszcz, rektor seminarium i superior wspólnoty oblackiej – o. Sebastian Łuszczki OMI, przedstawiciele rodzin, młodzieży i dzieci.

Ks. kan. Sławomir Majchrzak – dziekan dekanatu wolsztyńskiego – odczytał okolicznościowy telegram Jego Świątobliwości, Ojca Świętego Franciszka.

Następnie rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem biskupa Zdzisława Fortuniaka. W kazaniu wspomniał postać Prymasa Tysiąclecia, który pragnął, aby nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej w Polsce trwało przez cały czas. Wskazał również, że ostatnia peregrynacja w Obrze miała miejsce 40 lat temu.

Pomimo swej doskonałości i pomimo roli, jaką dzięki łasce Boga, Maryja odegra w historii zbawienia, jest przykładem pokory i skromności, unikania poklasku, wiernego i prostego wypełniania woli Boga. Ukazuje, że źródłem tej doskonałości jest Bóg. I dlatego, chwaląc Maryję, chwalimy jednocześnie Stwórcę – mówił kaznodzieja.

W dalszej części kazania, biskup Fortuniak przypominał, że Maryja jest związana z Eucharystią w sposób nierozerwalny. Wraz z Apostołami uczestniczyła w „łamaniu chleba” – termin ten jest określeniem Mszy świętej w czasach pierwszego Kościoła. Wskazywał na rolę kapłaństwa oraz na miejsce, w którym odbywa się peregrynacja, gdzie obok kościoła parafialnego mieści się misyjne seminarium duchowne.

Po zakończonej liturgii o. Daniel Biedniak OMI zachęcał najmłodszych parafian do czuwania przy Matce Bożej i zaprosił ich na Mszę świętą wraz z rodzicami.

(opr. i zdj. o. Paweł Gomulak OMI – oblaci.pl)