Sobota,      11.05.2024
J 7.15 1. Za wszystkich ++ kapłanów, którzy sprawowali  dla mnie sakramenty święte

2. Za ++ Barbara, Kazimierz Kokocińscy, Stanisława, Marię, Pawła, Halinę Kaczmarek, Mariannę, Władysława Śmiałek

J 14.00 Chrzest bez Mszy Świętej:     –  Jakub

–  Antonina

–  Wiktor

–  Pola

W 18.00 1. Za ++ Genowefę Jakubowską w 1 rocznicę śmierci, męża Kazimierza, Radosława Cichego oraz za ++ z rodziny

2. Za ++ z rodzin Klecha, Brudło, Bocer, Kowalewicz, Stanisława Adamczaka, Tadeusza Krawczyka, Cecylię i Stanisława Nowak

 

Niedziela, 12.05.2024                     Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego,  uroczystość
J 7.30 1. Za ++ Jadwigę, Czesława Orwat, Stanisławę, Stanisława Kubaczyk, Helenę, Floriana, Barbarę, Ignacego, Marię Nowackich oraz ++ krewnych
J 9.30 1. Za ++ Marka, Irenę, Martę, Aleksandra Brodowiak, Józefę, Jakuba Kokot i Władysławę Chwalisz

2. Za + Marcina Pawłowskiego – intencja od dzieci komunijnych wraz z rodzicami

J 11.00 1. Za ++ Benona Piosika i Dorotę Chwalisz oraz ++ z rodziny Piosik i  Knobel
W 17.00 1. Za ++ Bronisławę, Antoniego, Elżbietę, Józefa, Waldemara, Bronisława Wolników, Karola, Wandę Buczkowskich  oraz ++ krewnych i za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Poniedziałek,  13.05.2024
J 7.15 1. Za ++ Ojca Józefa Kubiaczyka, rodziców i ++ z rodziny
W 18.00 1. Za ++ Edwarda Fricze w 25 rocznicę śmierci, Jadwigę, Jana Fricze, Bronisławę i Wiktora Skrzypczak i za ++ z obu stron

2. W intencji Brata Mariusza Lorenca O.M.I. z okazji urodzin

Wtorek,     14.05.2024                       Świętego Macieja, Apostoła,  święto
J 7.15 1. Za ++ rodziców Pelagię i Czesława, Michała i Annę
W 18.00 1. Za ++ Irenę, Pawła, Józefa, Irenę Gertnerów, Stanisława Konopskiego ++ z rodzin Gertnerów, Konopskich i Ratajczaków

2. Za + Andrzeja Reimann w 18 rocznicę śmierci ++ rodziców Teresę i Franciszka Reimann oraz Bronisławę i Edmunda Roj

 

Środa,        15.05.2024
J 7.15 1. Za ++ rodziców Jadwigę i Wiktora w rocznicę śmierci
W 18.00 1. Za ++ Marię i Stanisława Piskorzów, Annę i Stanisława Michalskich, Krzysztofa Kubaczyka, Juliana Michalaka, Marię i Czesława Czarnych

2. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego z okazji imienin Zofii i Floriana

 

Czwartek,  16.05.2024        Św. Andrzeja Boboli,  prezbitera i męczennika,   patrona Polski,   święto
J 7.15 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy i Ryszarda
W 18.00 1. Za ++ Helenę, Michała, Ludwika, Marię, Józefa Weissów, Siostrę Marię Cyrylę oraz za ++ z rodziny

2. W 1 rocznicę śmierci Marianny Piątyszek oraz za jej męża i synów

 

Piątek,       17.05.2024
J 7.15 1. Z okazji 44 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa
W 18.00 1. Za + Henryka Rajman – intencja od mieszkańców ulicy Kiełkowskiej

2. Za ++ Henryka Matysik w rocznicę śmierci, Krystynę Matysik, Marię i Józefa Reimann Wandę i Mariana Jurga

 

Sobota,      18.05.2024                                                                            Wigilia Zesłania Ducha Świętego
J 7.15 1. Za ++ Monikę, Katarzynę, Janinę, Jakuba, Grzegorza, Maksymiliana Miśków, Jana, Marię Pankowskich, Tomasza Orwata
W 14.00 1. W intencji Augustyna w dniu 70 urodzin z podziękowaniem Bogu za życie i otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, radość i pokój na dalsze lata życia w drodze do Domu Ojca
J 17.15 Nabożeństwo do Matki Bożej Pocieszenia
W 18.00 1. Intencje zbiorowe:

–  Do Matki Bożej Pocieszenia z okazji urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

–  W intencji dziękczynnej za łaskę nawrócenia Alicji

–  W intencji odcięcia do wszelkich przekleństw dla zakładu pracy „ Salon Urody „

–  O Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz w pewnej intencji

–  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 18 urodzin Oli i Kacpra oraz z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej Pocieszenia

–  Intencja dziękczynna z okazji 18 urodzin Jakuba z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i o dary Ducha Świętego

–  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Pocieszenia dla rodzin Kingi, Krzysztofa i Kamila Reimann, Joanny, Damiana, Helenki i Wojciecha Piosik, Aliny, Sławomira i Anastazji  Miśko, Agnieszki, Krzysztofa, Jakuba i Dawida Fligier

 –  Za + Adama Wal w rocznicę śmierci o radość życia wiecznego

–  Za ++ Zofię, Władysława Tomiak, Bronisławę, Mariana, Ireneusza Pawliczak, Grzegorza Wawrzynowicza i Mieczysława Wajs oraz za ++ krewnych

–  Za + Agnieszkę Kaczmarek – intencja od córki Ireny z mężem

–  Za + Marię Wacińską i za ++ z ulicy Wolsztyńskiej

 –  Za + Zenona Błażejewskiego – intencja od koleżanek i kolegów z rocznika 1956

–  Za + Tadeusza Gałęzowskiego – intencja od synów z rodzinami

–  Za ++ Agatę Benysek w 3 rocznicę śmierci, Jana, Ryszarda Benysek, Cecylię, Bernarda Przybyła, Teresę, Józefa Wagner, Halinę Miśko i ++ krewnych

–  Za + Tadeusza Gałęzowskiego – intencja od uczniów klasy I b wraz z rodzicami

 –  Za +Tadeusza  Gałęzowskiego – intencja od mieszkańców  ulicy Szopińskiego

 –  Za + Krzysztofa Kubaczyka i Annę i Stanisława Michalskich

–  Za ++ Ojców Józefa Kubiaczyka i Leona Calińskiego oraz za ++  z rodziny

–  Za ++ Mariana Wiatrowskiego w 2 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Wiatrowskich

–  Za ++ Kazimierę Kokot w 2 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Kokot

–  Za + Stanisława Wyrwa – intencja od wnuków i prawnuków

–  Za ++ Dorotę i Kazimierza Borowczak, Annę i Walentego Borowczak, Monikę i Stanisława Kaczmarek i za ++ z rodziny

–  Za ++ Jadwigę, Bernarda, Danutę, Janusza Kudlińskich, Walentynę, Edwarda Żoków i za ++ z rodziny

 

Niedziela,  19.05.2024        Uroczystość Zesłania Ducha Świętego,       koniec Okresu Wielkanocnego
J 7.30 1. Za ++ Pelagię, Leona, Zofię, Józefa, Kazimierę Kościańskich, Marię, Michała Paździor i za ++ krewnych
J 9.30 1.W intencji dzieci w  Rocznicę I Komunii świętej oraz ich rodzin

2. W 1 rocznicę śmierci Marcina Pawłowskiego i w 30 rocznicę śmierci Marianny Ceglarek oraz za ++ z rodziny

J 11.00 1. Msza dziękczynna za dar  życia Kai i Mai z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Bożej

2. Za ++ Janinę, Antoniego Wawrzynowicz, Czesławę, Edwarda Palm, Annę, Jana Hoffmann, Konstancję, Jakuba Krawczyk, Patryka Grzyl, Alojzego, Daniela Kliks, Grzegorza Wawrzynowicz oraz za ++ krewnych

W 17.00 1. Za + Stanisławę Szmatuła oraz za + siostrę Matyldę